logo-big

XVG so với TRX so sánh

Hiện không có

Về XVG

 • Tên: Verge

 • Biểu tượng: XVG

 • Nguồn cung lưu thông: 16 512 512 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 348

 • Lưu lượng trong 24h qua: 825 884,83 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,9 %

Về TRX

 • Tên: TRON

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 347 579 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 335 281 820 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,54 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,18 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan