logo-big

XVG so với BTC so sánh

Hiện không có

Về XVG

 • Tên: Verge

 • Biểu tượng: XVG

 • Nguồn cung lưu thông: 16 516 488 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 378

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 902 174,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,3 %

Về BTC

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 277 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 27 216 166 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,086 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan