logo-big

XRP so với ETC so sánh

Hiện không có

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 49 900 666 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 798 915 500 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 27 %

Về ETC

 • Tên: Ethereum Classic

 • Biểu tượng: ETC

 • Nguồn cung lưu thông: 137 079 440 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc: 22

 • Lưu lượng trong 24h qua: 529 928 650 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,088 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan