logo-big

BTC so với NEO so sánh

Hiện không có

Về BTC

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 283 725 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 24 138 077 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,0059 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,34 %

Về NEO

 • Tên: Neo

 • Biểu tượng: NEO

 • Nguồn cung lưu thông: 70 538 831 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 75

 • Lưu lượng trong 24h qua: 30 675 978 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,94 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan