logo-big

USDT so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về USDT

 • Tên: Tether

 • Biểu tượng: USDT

 • Nguồn cung lưu thông: 67 792 977 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 3

 • Lưu lượng trong 24h qua: 29 106 387 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,00016 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,000077 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,00072 %

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 370 393 610 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,53 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 15 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan