logo-big

WRX so với ONT so sánh

Hiện không có

Về WRX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 312

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 505 316,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,2 %

Về ONT

 • Tên: Ontology

 • Biểu tượng: ONT

 • Nguồn cung lưu thông: 875 249 520 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 156

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 774 458 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,089 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan