logo-big

UMA so với ADD so sánh

Hiện không có

Về UMA

 • Tên: UMA

 • Biểu tượng: UMA

 • Nguồn cung lưu thông: 68 947 415 $

 • Nguồn cung tối đa: 101 172 570 $

 • Xếp hạng cmc: 166

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 863 582,5 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,86 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,8 %

Về ADD

 • Tên: Poollotto.finance

 • Biểu tượng: ADD

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 19 272 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4 924

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 212,97 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -9,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan