logo-big

SOL so với PERP so sánh

Hiện không có

Về SOL

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 363 963 570 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 335 562 990 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,1 %

Về PERP

 • Tên: Perpetual Protocol

 • Biểu tượng: PERP

 • Nguồn cung lưu thông: 90 775 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 357

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 890 283 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 22 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan