logo-big

OMG so với IOTX so sánh

Hiện không có

Về OMG

 • Tên: OMG Network

 • Biểu tượng: OMG

 • Nguồn cung lưu thông: 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc: 118

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 684 564 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,082 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,4 %

Về IOTX

 • Tên: IoTeX

 • Biểu tượng: IOTX

 • Nguồn cung lưu thông: 9 540 779 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 114

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 255 125,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,044 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan