MDT so với OCEAN so sánh

Hiện không có

Về MDT

 • Tên Measurable Data Token

 • Biểu tượng MDT

 • Nguồn cung lưu thông 676 157 010 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 624

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 108 215,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -8 %

Về OCEAN

 • Tên Ocean Protocol

 • Biểu tượng OCEAN

 • Nguồn cung lưu thông 613 099 140 $

 • Nguồn cung tối đa 1 410 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 185

 • Lưu lượng trong 24h qua 11 384 822 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,98 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -13 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan