logo-big

USDT sang ZEN Giao dịch

Hiện không có

Về Tether USD

 • Tên: Tether USD

 • Biểu tượng: USDT

 • Nguồn cung lưu thông: 67 620 215 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 3

 • Lưu lượng trong 24h qua: 32 947 990 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0 %

Về Horizen

 • Tên: Horizen

 • Biểu tượng: ZEN

 • Nguồn cung lưu thông: 13 310 575 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 174

 • Lưu lượng trong 24h qua: 22 097 915 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 10 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,9 %

USDT sang ZEN Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp