MATIC so với VRA so sánh

Hiện không có

Về MATIC

 • Tên Polygon

 • Biểu tượng MATIC

 • Nguồn cung lưu thông 8 035 303 900 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 13

 • Lưu lượng trong 24h qua 569 257 260 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,48 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 8,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 8,3 %

Về VRA

 • Tên Verasity

 • Biểu tượng VRA

 • Nguồn cung lưu thông 10 343 094 000 $

 • Nguồn cung tối đa 110 356 470 000 $

 • Xếp hạng cmc 330

 • Lưu lượng trong 24h qua 14 450 750 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,53 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 24 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan