logo-big

MANA so với CHR so sánh

Hiện không có

Về MANA

 • Tên: Decentraland

 • Biểu tượng: MANA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 855 084 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 41

 • Lưu lượng trong 24h qua: 224 059 100 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 18 %

Về CHR

 • Tên: Chromia

 • Biểu tượng: CHR

 • Nguồn cung lưu thông: 686 549 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 238

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 779 552 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan