logo-big

EGLD sang UTK Giao dịch

Hiện không có

Về Elrond

 • Tên: Elrond

 • Biểu tượng: EGLD

 • Nguồn cung lưu thông: 23 780 845 $

 • Nguồn cung tối đa: 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc: 40

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 905 380 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,4 %

Về Utrust

 • Tên: Utrust

 • Biểu tượng: UTK

 • Nguồn cung lưu thông: 500 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 347

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 022 517 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,7 %

EGLD sang UTK Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp