LUNA so với DAI so sánh

Hiện không có

Về LUNA

 • Tên Terra Classic

 • Biểu tượng LUNA

 • Nguồn cung lưu thông 6 577 542 600 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 213

 • Lưu lượng trong 24h qua 119 319 090 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,7 %

Về DAI

 • Tên Dai

 • Biểu tượng DAI

 • Nguồn cung lưu thông 7 268 593 300 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 15

 • Lưu lượng trong 24h qua 357 225 010 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,025 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,11 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan