FIL sang FTM Giao dịch

Hiện không có

Về Filecoin

 • Tên Filecoin

 • Biểu tượng FIL

 • Nguồn cung lưu thông 260 666 300 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 33

 • Lưu lượng trong 24h qua 406 697 830 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -11 %

Về Fantom

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 54

 • Lưu lượng trong 24h qua 267 733 160 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,9 %

FIL sang FTM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp