logo-big

BLZ so với BNT so sánh

Hiện không có

Về BLZ

 • Tên: Bluzelle

 • Biểu tượng: BLZ

 • Nguồn cung lưu thông: 340 999 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 476

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 622 879 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,5 %

Về BNT

 • Tên: Bancor

 • Biểu tượng: BNT

 • Nguồn cung lưu thông: 198 857 640 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 260

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 504 438,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan