logo-big

USDT sang ATOM Giao dịch

Hiện không có

Về Tether USD

 • Tên: Tether USD

 • Biểu tượng: USDT

 • Nguồn cung lưu thông: 67 956 207 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 3

 • Lưu lượng trong 24h qua: 63 405 690 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,01 %

Về Cosmos

 • Tên: Cosmos

 • Biểu tượng: ATOM

 • Nguồn cung lưu thông: 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 20

 • Lưu lượng trong 24h qua: 686 870 880 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,7 %

USDT sang ATOM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp