logo-big

LINK so với ELF so sánh

Hiện không có

Về LINK

 • Tên: Chainlink

 • Biểu tượng: LINK

 • Nguồn cung lưu thông: 491 599 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 22

 • Lưu lượng trong 24h qua: 695 068 230 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,61 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,057 %

Về ELF

 • Tên: aelf

 • Biểu tượng: ELF

 • Nguồn cung lưu thông: 515 809 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 305

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 285 358,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan