logo-big

FTM so với LRC so sánh

Hiện không có

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 773 484 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 39

 • Lưu lượng trong 24h qua: 600 117 610 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,65 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 25 %

Về LRC

 • Tên: Loopring

 • Biểu tượng: LRC

 • Nguồn cung lưu thông: 1 330 133 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 374 513 900 $

 • Xếp hạng cmc: 79

 • Lưu lượng trong 24h qua: 209 273 410 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,94 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 29 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan