FTT sang BCH Giao dịch

Hiện không có

Về FTX Token

 • Tên FTX Token

 • Biểu tượng FTT

 • Nguồn cung lưu thông 134 598 600 $

 • Nguồn cung tối đa 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc 23

 • Lưu lượng trong 24h qua 280 887 560 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,6 %

Về Bitcoin Cash

 • Tên Bitcoin Cash

 • Biểu tượng BCH

 • Nguồn cung lưu thông 19 145 325 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 30

 • Lưu lượng trong 24h qua 225 285 940 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,13 %

FTT sang BCH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp