logo-big

SYS so với CKB so sánh

Hiện không có

Về SYS

 • Tên: Syscoin

 • Biểu tượng: SYS

 • Nguồn cung lưu thông: 673 765 790 $

 • Nguồn cung tối đa: 888 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 242

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 559 324,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3 %

Về CKB

 • Tên: Nervos Network

 • Biểu tượng: CKB

 • Nguồn cung lưu thông: 33 340 069 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 193

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 600 060,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan