logo-big

KAVA so với ADA so sánh

Hiện không có

Về KAVA

 • Tên: Kava

 • Biểu tượng: KAVA

 • Nguồn cung lưu thông: 337 111 120 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 95

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 364 880 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,71 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,1 %

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 446 641 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 9

 • Lưu lượng trong 24h qua: 207 868 100 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,84 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan