logo-big

ETH so với XRP so sánh

Hiện không có

Về ETH

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 599 560 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 13 256 697 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,33 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 49 900 666 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 19 116 214 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,93 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan