logo-big

HBAR so với ONE so sánh

Hiện không có

Về HBAR

 • Tên: Hedera

 • Biểu tượng: HBAR

 • Nguồn cung lưu thông: 26 051 470 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 36

 • Lưu lượng trong 24h qua: 33 779 707 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,4 %

Về ONE

 • Tên: Harmony

 • Biểu tượng: ONE

 • Nguồn cung lưu thông: 13 080 663 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 112

 • Lưu lượng trong 24h qua: 38 089 121 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 17 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan