logo-big

FTM so với ADA so sánh

Hiện không có

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 60

 • Lưu lượng trong 24h qua: 203 409 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,53 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 39 %

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 446 641 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 9

 • Lưu lượng trong 24h qua: 207 565 220 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan