logo-big

FIL so với OCEAN so sánh

Hiện không có

Về FIL

 • Tên: Filecoin

 • Biểu tượng: FIL

 • Nguồn cung lưu thông: 329 397 340 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 31

 • Lưu lượng trong 24h qua: 112 197 720 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,52 %

Về OCEAN

 • Tên: Ocean Protocol

 • Biểu tượng: OCEAN

 • Nguồn cung lưu thông: 613 099 140 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 410 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 187

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 581 977,5 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan