logo-big

DASH so với XMR so sánh

Hiện không có

Về DASH

 • Tên: Dash

 • Biểu tượng: DASH

 • Nguồn cung lưu thông: 10 945 790 $

 • Nguồn cung tối đa: 18 900 000 $

 • Xếp hạng cmc: 75

 • Lưu lượng trong 24h qua: 60 978 637 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,035 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,8 %

Về XMR

 • Tên: Monero

 • Biểu tượng: XMR

 • Nguồn cung lưu thông: 18 183 859 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 28

 • Lưu lượng trong 24h qua: 78 890 529 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan