NEO sang STORJ Giao dịch

Hiện không có

Về Neo

 • Tên Neo

 • Biểu tượng NEO

 • Nguồn cung lưu thông 70 538 831 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 64

 • Lưu lượng trong 24h qua 56 872 050 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,81 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,7 %

Về Storj

 • Tên Storj

 • Biểu tượng STORJ

 • Nguồn cung lưu thông 376 551 300 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 127

 • Lưu lượng trong 24h qua 50 429 455 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,99 %

NEO sang STORJ Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp