CTK so với VET so sánh

Hiện không có

Về CTK

 • Tên Shentu

 • Biểu tượng CTK

 • Nguồn cung lưu thông 84 921 353 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 306

 • Lưu lượng trong 24h qua 3 769 762,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -11 %

Về VET

 • Tên VeChain

 • Biểu tượng VET

 • Nguồn cung lưu thông 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc 33

 • Lưu lượng trong 24h qua 88 841 130 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -9,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan