logo-big

BEAM so với REN so sánh

Hiện không có

Về BEAM

 • Tên: Beam

 • Biểu tượng: BEAM

 • Nguồn cung lưu thông: 124 084 840 $

 • Nguồn cung tối đa: 262 800 000 $

 • Xếp hạng cmc: 553

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 255 670,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,1 %

Về REN

 • Tên: Ren

 • Biểu tượng: REN

 • Nguồn cung lưu thông: 999 037 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 170

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 376 204,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,81 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan