logo-big

Prometeus (PROM) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

4,838 USD -1,76%

0,00021064 BTC -0,26%

Vốn hóa thị trường
79,584,760 $
Lưu lượng trong 24h qua
2,618,347 $
  • Tên: Prometeus

  • Biểu tượng: PROM

  • Nguồn cung lưu thông: 16 450 000 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Xếp hạng cmc: 309

  • Lưu lượng trong 24h qua: 2 618 347 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: 1,1 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,3 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp