logo-big

BAT so với DNT so sánh

Hiện không có

Về BAT

 • Tên: Basic Attention Token

 • Biểu tượng: BAT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 492 867 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 92

 • Lưu lượng trong 24h qua: 109 006 840 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,2 %

Về DNT

 • Tên: district0x

 • Biểu tượng: DNT

 • Nguồn cung lưu thông: 600 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 707

 • Lưu lượng trong 24h qua: 605 833,43 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan