logo-big

BAL so với CRV so sánh

Hiện không có

Về BAL

 • Tên: Balancer

 • Biểu tượng: BAL

 • Nguồn cung lưu thông: 45 796 494 $

 • Nguồn cung tối đa: 96 150 704 $

 • Xếp hạng cmc: 101

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 657 102,5 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,2 %

Về CRV

 • Tên: Curve DAO Token

 • Biểu tượng: CRV

 • Nguồn cung lưu thông: 531 583 330 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 303 030 300 $

 • Xếp hạng cmc: 83

 • Lưu lượng trong 24h qua: 40 330 495 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan