logo-big

SOUL so với SAND so sánh

Hiện không có

Về SOUL

 • Tên: Phantasma

 • Biểu tượng: SOUL

 • Nguồn cung lưu thông: 108 753 560 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 584

 • Lưu lượng trong 24h qua: 164 306,52 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 30 %

Về SAND

 • Tên: The Sandbox

 • Biểu tượng: SAND

 • Nguồn cung lưu thông: 1 499 470 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 146 323 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,48 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan