EGLD sang ETH Giao dịch

Hiện không có

Về Elrond

 • Tên Elrond

 • Biểu tượng EGLD

 • Nguồn cung lưu thông 23 009 225 $

 • Nguồn cung tối đa 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc 45

 • Lưu lượng trong 24h qua 32 737 777 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,4 %

Về Ethereum

 • Tên Ethereum

 • Biểu tượng ETH

 • Nguồn cung lưu thông 121 994 080 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 2

 • Lưu lượng trong 24h qua 15 663 167 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 12 %

EGLD sang ETH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp