logo-big

ARK so với DNT so sánh

Hiện không có

Về ARK

 • Tên: Ark

 • Biểu tượng: ARK

 • Nguồn cung lưu thông: 141 458 270 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 340

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 888 741,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,063 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,7 %

Về DNT

 • Tên: district0x

 • Biểu tượng: DNT

 • Nguồn cung lưu thông: 600 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 526

 • Lưu lượng trong 24h qua: 801 877,92 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan