logo-big

ZIL sang XMR Giao dịch

Hiện không có

Về Zilliqa

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 13 598 767 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 93

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 235 999 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,81 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,8 %

Về Monero

 • Tên: Monero

 • Biểu tượng: XMR

 • Nguồn cung lưu thông: 18 207 803 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 24

 • Lưu lượng trong 24h qua: 80 612 986 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,6 %

ZIL sang XMR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp