ZEN sang BTC Giao dịch

Hiện không có

Về Horizen

 • Tên Horizen

 • Biểu tượng ZEN

 • Nguồn cung lưu thông 12 698 019 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 130

 • Lưu lượng trong 24h qua 32 976 384 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 8,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 21 %

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 118 312 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 35 318 778 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,5 %

ZEN sang BTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp