logo-big

WRX sang WAX Giao dịch

Hiện không có

Về WazirX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 285

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 366 660 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,91 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,9 %

Về Waxp

 • Tên: Waxp

 • Biểu tượng: WAX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 287 600 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 155

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 081 715 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,61 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,7 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp