logo-big

XTZ so với DASH so sánh

Hiện không có

Về XTZ

 • Tên: Tezos

 • Biểu tượng: XTZ

 • Nguồn cung lưu thông: 918 770 190 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 043 665 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,9 %

Về DASH

 • Tên: Dash

 • Biểu tượng: DASH

 • Nguồn cung lưu thông: 11 037 128 $

 • Nguồn cung tối đa: 18 900 000 $

 • Xếp hạng cmc: 70

 • Lưu lượng trong 24h qua: 92 953 131 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,68 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan