WAX sang SNX Giao dịch

Hiện không có

Về Waxp

 • Tên Waxp

 • Biểu tượng WAX

 • Nguồn cung lưu thông 2 127 778 700 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 133

 • Lưu lượng trong 24h qua 15 477 225 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 13 %

Về Synthetix

 • Tên Synthetix

 • Biểu tượng SNX

 • Nguồn cung lưu thông 114 841 530 $

 • Nguồn cung tối đa 212 424 130 $

 • Xếp hạng cmc 95

 • Lưu lượng trong 24h qua 53 265 587 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,65 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp