VET sang FET Giao dịch

Hiện không có

Về VeChainThor

 • Tên VeChainThor

 • Biểu tượng VET

 • Nguồn cung lưu thông 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc 32

 • Lưu lượng trong 24h qua 99 903 319 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,2 %

Về Fetch.ai

 • Tên Fetch.ai

 • Biểu tượng FET

 • Nguồn cung lưu thông 746 113 680 $

 • Nguồn cung tối đa 1 152 997 600 $

 • Xếp hạng cmc 329

 • Lưu lượng trong 24h qua 11 807 415 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -7,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,2 %

VET sang FET Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp