SHIB sang XVS Giao dịch

Hiện không có

Về SHIBA INU

 • Tên SHIBA INU

 • Biểu tượng SHIB

 • Nguồn cung lưu thông 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 16

 • Lưu lượng trong 24h qua 418 757 230 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,5 %

Về Venus

 • Tên Venus

 • Biểu tượng XVS

 • Nguồn cung lưu thông 12 170 524 $

 • Nguồn cung tối đa 29 960 733 $

 • Xếp hạng cmc 308

 • Lưu lượng trong 24h qua 5 330 606 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,9 %

SHIB sang XVS Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp