logo-big

PST sang NEO Giao dịch

Hiện không có

Về Primas

 • Tên: Primas

 • Biểu tượng: PST

 • Nguồn cung lưu thông: 52 692 565 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 617

 • Lưu lượng trong 24h qua: 390 087 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,5 %

Về Neo

 • Tên: Neo

 • Biểu tượng: NEO

 • Nguồn cung lưu thông: 70 538 831 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 71

 • Lưu lượng trong 24h qua: 19 276 357 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp