MANA sang AUDIO Giao dịch

Hiện không có

Về Decentraland

 • Tên Decentraland

 • Biểu tượng MANA

 • Nguồn cung lưu thông 1 852 425 700 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 35

 • Lưu lượng trong 24h qua 289 941 630 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5 %

Về Audius

 • Tên Audius

 • Biểu tượng AUDIO

 • Nguồn cung lưu thông 818 441 370 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 117

 • Lưu lượng trong 24h qua 16 460 257 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -7,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2,9 %

MANA sang AUDIO Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp