logo-big

REEF sang XMR Giao dịch

Hiện không có

Về Reef

 • Tên: Reef

 • Biểu tượng: REEF

 • Nguồn cung lưu thông: 20 795 817 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 296

 • Lưu lượng trong 24h qua: 13 944 388 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,6 %

Về Monero

 • Tên: Monero

 • Biểu tượng: XMR

 • Nguồn cung lưu thông: 18 211 341 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 23

 • Lưu lượng trong 24h qua: 74 102 025 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,9 %

REEF sang XMR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp