FTM sang TUSD Giao dịch

Hiện không có

Về Fantom

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 54

 • Lưu lượng trong 24h qua 487 407 670 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,65 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 14 %

Về TrueUSD

 • Tên TrueUSD

 • Biểu tượng TUSD

 • Nguồn cung lưu thông 1 218 121 500 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 47

 • Lưu lượng trong 24h qua 319 439 900 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0 %

FTM sang TUSD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp