CFX sang TRX Giao dịch

Hiện không có

Về Conflux

 • Tên Conflux

 • Biểu tượng CFX

 • Nguồn cung lưu thông 2 090 735 400 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 187

 • Lưu lượng trong 24h qua 5 410 689 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

Về Tron

 • Tên Tron

 • Biểu tượng TRX

 • Nguồn cung lưu thông 92 413 306 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 16

 • Lưu lượng trong 24h qua 346 925 870 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,32 %

CFX sang TRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp