logo-big

SAND so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về SAND

 • Tên: The Sandbox

 • Biểu tượng: SAND

 • Nguồn cung lưu thông: 1 499 470 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 185 439 330 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,2 %

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 520 614 960 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 10 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan